Mình là Đạt, mình học công nghệ thông tin ra trường và đã làm ở Đà Nẵng 1,5 năm.
Nhưng do điều kiện gia đình, mình phải về nhà, hiện chưa tìm được việc.
Mình mong tìm được một công việc ở đây để trang trải cuộc sống gia đình.
Việc gì cũng được, rất mong được giúp đỡ.
SĐT: 01639-272-248